Per Richard Wagner

 

TÍTOL

 

PERSONATGES

LLOCS I TEMPS DE L'ACCIÓ

 

 

ACTE PRIMER

 

OBERTURA

 

ESCENA PRIMERA
Els Fidels. Walter. Eva. Magdalena. Després David.

ESCENA SEGONA
Walter. David. Els Aprenents.

ESCENA TERCERA
Els d'abans. Tots els Mestres Cantaires.

ACTE SEGON

ESCENA PRIMERA
Els Aprenents. David. Magdalena. Sacs.

ESCENA SEGONA
Pogner. Eva. Magdalena.

ESCENA TERCERA
Sacs. David.

ESCENA QUATRENA
Sacs. Eva. Després Magdalena.

ESCENA CINQUENA
Els d'abans. Walter. El Guarda de nit.

ESCENA SISENA
Eva. Walter. Sacs. Beckmesser. Després David i els Veins.

ESCENA SETENA
Els d'abans. Magdalena. Els Aprenents. Els Fadrins. Les Veïnes. Els Mestres Cantaires. Pogner. El Guarda de nit.

 

ACTE TERCER

 

PRELUDI

 

QUADRE PRIMER

ESCENA PRIMERA
Sacs. David.

ESCENA SEGONA
Sacs. Walter.

ESCENA TERCERA
Beckmesser. Sacs.

ESCENA QUATRENA
Sacs. Eva. Després Walter, David, Magdalena.

 

QUADRE SEGON

 

ESCENA ÚNICA
Els Gremis. Els Aprenents. Els Fadrins. David. El Poble. Tots els Mestres Cantaires. Eva. Magdalena. Walter.

 

FONT:

ELS MESTRES CANTAIRES DE NUREMBERG. Comèdia lírica en tres actes.

Traducció en vers adaptada a la musica. Segona edició reformada per Joaquim Pena.

Associació Wagneriana. Barcelona, 1923

 


Contáctanos