Joventut. Periódich catalanista. Any II, nº93. 21-XI-1901
LA TETRALOGÍA EN CATALÁ
Per Joan Massana

 

No es un fet, peró está en vías de serho y ho será sens dubte, á pesar de las inmensas dificultats que una adaptació á conciencia d'una obra d'aytal índole ofereix al qui tingui las espatllas prou forsudas pera empéndrela.

Y quina idea més hermosa! Que n'es de gran! Tant si's mira pel costat d'enaltir la escena catalana ab una creació sens parell, com si's tendeix á fer arribar el públich al cor del més gran monument lírich-dramatich.

Leer más: La tetralogía en catalá

Contáctanos