Per Joaquim Pena

I

[p. XIX] Al encarregarnos d'aquesta secció de la Setmana Catalanista, volém avans de tot fer constar nostre propósit. No vením á posar cátedra, no preteném imposar nostre radical criteri respecte al modo com deu exercirse la crítica; peró desitjém qu'arribi fins al públich una opinió més, procurant inspirarnos sempre en la veritat més absoluta al formar nostres judicis, y en la [p. XX] més ferma independencia al donarlos á llum. Per endavant ens despullém de tota mena de pretensions, sent l'únich móvil que'ns empeny á una tasca tan dificultosa, la indignació produhida tot sovint en nosaltres pel poch respecte ab que's tractan y s'executan aquí las grans creacions musicals, particularment en el famós Grrr...an Teatre del Liceu, convertit ja fa temps en verdader bordell del art.

Leer más: "Tristan e Isolda" a Barcelona

Contáctanos