KUNDRY,  ÚLTIMA DONA DE WAGNER?
Per Jean Pierre Raibois


Si puguessim mantenir la idea que Kundry pogués ser considerada com la darrera “dona” de Wagner, ho seria en la mesura que puguessim argumentar-ho en aquest sentit sota tres punts de vista:

1) Com demostrarem, els sofriments físics i psíquics de l’autor de Parsifal permeten comparar-lo a un Amfortas la redempció del qual no pot ser aconseguida més que gràcies a Kundry i únicament mitjançant l’intermediari del Cast-Foll. 
2) Essent la darrera creació femenina de Wagner, és com una mena de succedani elemental i essencial de les heroines que l’han precedit en la gestació de l’obra del mestre de Bayreuth. 
3) Després d’haver llegit “Parsifal” de Wolfram von Eschenbach, Richard Wagner s’allunyara del poeta per tal de donar vida a un personatge femen encara que més definit, el més complex, ambigu i contradictori, Kundry està provista d’encantamets deliciosos i ruinosos. 
Són aquestes senzilles idees, que anem a desenvolupar, les que serviran per a comprendre i coneixer millor a aquesta dona amb la que tots hem topat un dia sota qualsevol d’aquests malèfics aspectes. 
 

Leer más: Kundry, última dona de Wagner?

Contáctanos