LES IDEES RELIGIOSES DE WAGNER I "PARSIFAL"
Per Josep M. Rovira Belloso

 

[p. 626] Herètic, és clar. Què en podríem esperar, tanmateix? Però aquesta barreja de protestant, catòlic, pagà, mitòleg i voluptuós podria ésser també un home amb quelcom de religiós per dir. ara, suposo que predomina el corrent de representar les òperes de Wagner -Parsifal inclòs- com si no tinguessin ni el més petit parentiu amb el fet cristià. Què hi farem! Pot ésser una demostració de la llei del pèndol, ja que els nostres avis anaven al Parsifal amb més devoció que si anessin a la parròquia de Betlem. Vull dir amb això que m'agradaria reflexionar serenament sobre l'abast religiós de Parsifal, en concret, sense excloure, però, els mites esparsos amb abudància en d'altres obres wagnerianes. L'any del centenari i la invitació inesperada del pare Maur em mouen a divagar un xic

Leer más: Les idees religioses de Wagner i "Parsifal"

Contáctanos